elektrotim-logo

MAWILUX S.A.

 

MAWILUX logo

 

MAWILUX S.A. jest firmą specjalizującą się w inwestycjach lotniskowych. Spółka rozpoczęła działalność w 2003 roku.

 Zarząd

Prezes Zarządu – Grzegorz Olizarowicz
Członek Zarządu – Marian Wojdyło
                                                                                                                  

Przedmiot działalności Spółki to realizacja inwestycji lotniskowych związanych z budową, modernizacją i konserwacja systemów lotniskowych takich jak:

 • systemy oświetlenia nawigacyjnego,
 • systemy bezpieczeństwa,
 • systemy transportu bagażu,
 • instrumentalne systemy lądowania (ILS),
 • radiolatarnie (NDB, DVOR/DME),
 • systemy radarowe,
 • systemy antenowe,
 • inne systemy nawigacyjne i radiokomunikacyjne.
 • instalacje elektryczne nn, SN i teletechniczne,

Bazując na dużym doświadczeniu MAWILUX S.A. oferuje Klientom szeroki zakres usług "pod klucz" począwszy od wykonania projektów, dostaw, prac budowlano-montażowych, skończywszy na usługach gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz pracach konserwacyjnych. Ponadto Spółka wykonuje specjalistyczne prefabrykaty betonowe takie jak: studnie i fundamenty lotniskowe, itp.

Wybrane realizacje:

- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.  - Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową sortowni bagażu oraz dostosowanie systemu transportu bagażu do pięciostopniowej kontroli bezpieczeństwa:

 • wykonanie prac budowlanych - rozbudowa sortowni bagażu,
 • wykonanie projektu części mechanicznej i elektrycznej systemu transportu bagażu,
 • dostawa części mechanicznej i elektrycznej systemu transportu bagażu,
 • instalacja systemu wraz z podłączeniem urządzeń do prześwietlania bagażu,
 • uruchomienie systemu,
 • wykonanie mebli stanowisk check-in.

- Port Lotniczy Warszawa-Okęcie - Wymiana istniejącego oświetlenia nawigacyjnego na PPS-3 w rejonie DK-M3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, prace budowlano-montażowe.

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i prac budowlano-montażowych Ośrodka Radiolokacyjnego Kontroli Zbliżania w zakresie instalacji:

 • elektrycznych,
 • teletechnicznych,
 • włamania,
 • odgromowej,
 • przeciw pożarowej,
 • CCTV.

- Pałac Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonanie instalacji technologicznych lądowiska dla śmigłowców (oświetlenie nawigacyjne) wraz z instalacją zasilającą. Prace budowlano-montażowe, uruchomienie i szkolenie.

- Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. - Instalacja anten VHF i UHF dla radiostacji ACC Poznań. Dostawy, prace budowlano-montażowe.

- Lotnisko Łask - Roboty budowlano montażowe:

 • dostosowanie infrastruktury dla podsystemu cyfrowej łączności utajnionej,
 • dostosowanie infrastruktury dla systemu ICC,
 • dostosowanie infrastruktury dla systemu SEC-WAN.

- 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wykonanie lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu w Ełku w zakresie:

 • dostawa oświetlenia nawigacyjnego,
 • wykonanie płaszczyzny lądowiska,
 • wykonanie prac budowlano-montażowych,
 • dostawa transformatorów, kabli, złączy oraz kabli strony pierwotnej i wtórnej.

Dostawy, montaż, uruchomienie.

- Aeroklub Warmińsko-Mazurski - Wykonanie systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska w zakresie:

 • dostawy materiałów systemu oświetlenia nawigacyjnego (oświetlenie nawigacyjne, zasilacze stałoprądowe, kable złącza, transformatory, fundamenty dla lamp),
 • dostawa wskaźnika wiatru, dostawa radiokontrolera do zdalnego załączania systemu, dostawa systemu monitorowania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym, dostawa agregatu prądotwórczego,
 • wykonanie prac budowlano-montażowych uruchomienie i parametryzacja systemu. Dostawy urządzeń i materiałów, prace budowlano montażowe, uruchomienie.

 

MAWILUX S.A.

ul. Grudzi 23, 05-090 Łady, Raszyn

Tel. (+48) 22 250 24 00

Fax: (+48) 22 349 20 99

e-mail: mawilux@mawilux.pl

Więcej informacji na temat MAWILUX S.A. znajdą Państwo na stronie:

www.mawilux.pl