Kogo szukamy

 ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku. 

    Realizujemy inwestycje w branży:

    - elektroenergetycznej,

    - automatyki przemysłowej,

    - inżynierii ruchu drogowego.

 

  W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz wzmocnieniem kadry pracowników, 

obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na następujące stanowiska:

 

SAMODZIELNA KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

• preferowane wykształcenie wyższe (z obszaru finansów lub ekonomii),

• doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym lub podobnym,

• znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów o rachunkowości, MSR, przepisów podatkowych, VAT (w szczególności odwrotne obciążenie),

• znajomość przepisów dot. rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych, RMK, leasingu,

• znajomość pakietu office zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego – Excel,

• dobra organizacja pracy własnej oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki, 

• sumienność, dokładność oraz samodzielność w działaniu,

• znajomość programu AXAPTA – mile widziana.

Obowiązki:

• ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów kosztowych, sprzedażowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,

• uzgadnianie rejestrów VAT,

• uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i nabywcami,

• bieżąca kontrola i uzgadnianie wskazanych kont księgowych,

• przygotowywanie bieżących zestawień, raportów, analiz na potrzeby przełożonych,

• udział w rozwoju naszego zespołu,

• inne zadania z zakresu rachunkowości.

Oferujemy:

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,

• pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,

• możliwość awansu, w perspektywie stanowisko kierownicze,

• atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,

• pakiet Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna,

• dobrą atmosferę w pracy, zarówno w Zespole Księgowym jak i w całej Spółce.

Aplikacje: list motywacyjny i CV w jęz. polskim, prosimy przesyłać:

- na adres (prosimy o podanie nr referencyjnego ogłoszenia) ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław,

- lub na adres e-mail kadry@elektrotim.pl

z dopiskiem: aplikacja na stanowisko Księgowej/Księgowego

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Stanowisko: MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

• doświadczenie na podobnym stanowisku,

• skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

• zdolność pracy na wysokości do 3 metrów,

• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,

• brak przeciwskazań do podnoszenia ciężarów, 

• umiejętność pracy w zespole,

• dyspozycyjność,

Obowiązki: 

• przyjmowanie i wydawanie towaru,

• potwierdzanie i kontrola zgodności dokumentów, wystawianie dokumentów PZ i RW,

• weryfikacja zamówień w trakcie przyjmowania,

• przekazywanie informacji o nadejściu towarów,

• odbiór materiałów od dostawców, 

• przenoszenie ręczne odebranych materiałów do magazynu i układanie ich na regałach,

• fakturowanie, wydawanie,

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,

• pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,

• atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,

• udział w realizacji ciekawych projektów,

• realne możliwości rozwoju i awansu.

Aplikacje: list motywacyjny i CV w jęz. polskim, prosimy przesyłać:

- na adres (prosimy o podanie nr referencyjnego ogłoszenia) ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław,

- lub na adres e-mail kadry@elektrotim.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

SERWISANT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Miejsce pracy: LEGNICA

Wymagania:

• wykształcenie zasadnicze lub średnie techniczne,

• doświadczenie w pracy mile widziane,

• umiejętność pracy w zespole,

• dyspozycyjność,

• mile widziane uprawnienia na podesty ruchome,

Obowiązki: 

• bieżąca obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Dolnego Śląska,

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,

• pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,

• atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,

• udział w realizacji ciekawych projektów,

• realne możliwości rozwoju i awansu.

• karta multisport, opieka medyczna.

Aplikacje: list motywacyjny i CV w jęz. polskim, prosimy przesyłać:

- na adres ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław,

- lub na adres e-mail kadry@elektrotim.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54156) przy ul. Stargardzkiej 8;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji prowadzonej przez ELEKTROTIM S.A.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@elektrotim.pl  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.