elektrotim-logo

Dział Zakupów

Koordynator ds. Zakupów

Monika Marciczkiewicz

Tel.: (+48 71) 38 82 578

e-mail: marciczkiewicz@elektrotim.pl