Sieci Elektryczne i Teletechniczne

 ELEKTROTIM S.A. dostarcza sieci elektryczne i teletechniczne.

W grupie produktowej sieci elektrycznych i teletechnicznych Spółka oferuje:

  • Sieci teletechniczne
  • Linie kablowe SN
  • Linie kablowe nn
  • Sieci elektrotenergetyczne napowietrzne SN i nn
  • Linie energetyczne WN kablowe i napowietrzne

 

Dyrektor Zakładu Sieci Elektrycznych i Teletechnicznych

Dominik Sarzyński

Tel. ( +48 71) 38 82 437

Tel. kom. (+ 48) 697 400 426

e-mail: dominik.sarzynski@elektrotim.pl