elektrotim-logo

Realizacje

1. Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej we Wrocławiu przy ulicach: Dworcowej, Podwale i Z. Krasińskiego w zakresie średni 32 - 315mm wykonywaną metodą przewiertu sterowanego wraz z wymianą przyłączy i odbudową nawierzchni. Długość całkowita: 1700 mb.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrocławiu przy ul. Granicznej – etap II – kanalizacja sanitarna DN200oraz przy ul. Skarżyńskiego, wykonana metodą przewiertu poziomego sterowanego ( 90%) i wykopu otwartego (10%), wraz z odbudową nawierzchni. Długość całkowita: 700 mb.

3. Przebudowa sieci wodociągowej De 225 wraz z przepięciem istniejących wodociągów i przyłączy oraz budowę przyłącza De 90 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długosza 31-39 we Wrocławiu wykonana metodą krakingu statecznego. Długość całkowita: 170mb.