elektrotim-logo

Zarządzanie projektami

ELEKTROTIM S.A. realizuje zadania wielobranżowe o dużej wartości i złożoności, w które zaangażowane są wybrane zakłady Spółki, a także jej partnerzy.

W grupie produktowej zarządzanie projektami Spółka oferuje wykonanie przedsięwzięć z zakresu budownictwa:

  • przemysłowego,
  • hydrotechnicznego,
  • wojskowego,
  • drogowego.

Wymienione produkty są oferowane przez Pion Zarządzania Projektami.

Dyrektor Pionu Zarządzania 

Krzysztof Wójcikowski

Tel.: (+ 48 71) 38 82 415

Tel.kom.; (+ 48) 697 400 415

e-mail: krzysztof.wojcikowski@elektrotim.pl 

 

Zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania ds. Realizacji

Ryszard Filip

Tel.: (+ 48 71) 38 82 407

Tel. kom.: (+ 48) 697 400 407

e-mail: ryszard.filip@elektrotim.pl 

 

Kierownik Zakładu Informatyki

Adam Nydza

Tel.: ( +48 71) 38 82 574

Tel.kom.: ( +48) 722 201 501

e-mail: adam.nydza@elektrotim.pl