Realizacje

  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Budowa Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu” dla Heinie, Wisher und Partner Freie Architekten Gbr Polswiss - Projekt Sp. z o.o.
  • Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej Starego Miasta w Polkowicach – Iluminacja świetlna Ratusza i kościoła św. Barbary dla Urzędu Gminy Polkowice
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowej lokalizacji stacji R-12 wraz z ułożeniem kabli średniego napięcia 20kV od rozdzielnicy R-3146 usytuowanej w budynku D1 dla Politechniki Wrocławskiej
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Jagiellońskiej i Sudeckiej w Nysie w ciągu drogi krajowej nr 41 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Rejon w Nysie
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Głubczyckiej we Wrocławiu dla ZDiUM we Wrocławiu.
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej, ul. Ziębickiej i ul. Nyskiej we Wrocławiu dla ZDiUM we Wrocławiu
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hubskiej i Lnianej we Wrocławiu dla ZDiUM we Wrocławiu
  • Opracowanie dokumentacji projektowej celem dostosowania do potrzeb IBM dla zadania „Zespół budynków biurowych Wojdyła Business Park S.A. we Wrocławiu” dla Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o.
  • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozdzielnic SN oraz linii kablowej SN dla zasilania Sky Tower we Wrocławiu