Otoczenie

Wybrane dane finansowe dotyczące polskich firm z sektora elektroinstalacyjnego,

z wyróżnieniem firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A.

(źródło: ELEKTROSYSTEMY, dodatek Firmy Elektroinstalacyjne, maj 2016)