Mateusz Rodzynkiewicz

Dr Mateusz Rodzynkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Rodzynkiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra a następnie doktora nauk prawnych. Od 1993 roku jest radcą prawnym.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1989 - 1995 - Uniwersytet Jagielloński - asystent
 • 1990 - 1997 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, członek etatowy Kolegium
 • 1993 - uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego
 • 1994 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
 • 1995 - 2004 - Uniwersytet Jagielloński - adiunkt
 • 1996 do chwili obecnej - "OiR Konsulting" Sp. z o.o. - wspólnik
 • 1998 do chwili obecnej - Kancelaria Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" sp. k. - wspólnik-komplementariusz
 • 2004 - w Ponar Wadowice S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • 2004 do 2008 - Techmex S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2004 do chwili obecnej - AFM S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • 2006 do chwili obecnej - Towarzystwo Funduszy Inwestycji FORUM S.A. - członek a nastepnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2008 do chwili obecnej - Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - Członek Rady Giełdy
 • 2008 do chwili obecnej - "OiR Konsulting Sp. z o.o." spółka komandytowa - wspólnik-komandytariusz