Raporty bieżące

 • 0402.2020
  Raport nr 4/2020

  Prognoza wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020

 • 3101.2020
  Raport nr 3/2020

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 1701.2020
  Raport nr 2/2020

  Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu 

 • 0201.2020
  Raport nr 1/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2020