Raporty bieżące

  • 1701.2019
    Raport nr 2/2019

    Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2019

  • 0201.2019
    Raport nr 1/2019

    Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z Eltrako Sp. z o.o. (spółka przejmowana)