Raporty bieżące

 • 2305.2018
  Raport nr 9/2018

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 27 czerwca 2018r. 

 • 2205.2018
  Raport nr 8/2018

  Korekta raportów rocznych za rok 2017 opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2018 r. - uzupełnienie o ocenę sprawozdań przez Radę
  Nadzorczą


 • 2004.2018
  Raport nr 7/2018

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 1304.2018
  Raport nr 6/2018

  Informacja o otwarciu sprawozdania finansowego za rok 2017 spółki MAWILUX S.A. z Grupy Kapitałowej

 • 2802.2018
  Raport nr 5/2018

  Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana)

 • 3001.2018
  Raport nr 4/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 3001.2018
  Raport nr 3/2018

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 1501.2018
  Raport nr 2/2018

  Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 1201.2018
  Raport nr 1/2018

  Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2018