Raporty bieżące

 • 2802.2018
  Raport nr 5/2018

  Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana)

 • 3001.2018
  Raport nr 4/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 3001.2018
  Raport nr 3/2018

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 1501.2018
  Raport nr 2/2018

  Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 1201.2018
  Raport nr 1/2018

  Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2018