Raporty bieżące

 • 1510.2018
  Raport nr 36/2018

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1010.2018
  Raport nr 35/2018

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji i głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1010.2018
  Raport nr 34/2018

  Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 1010.2018
  Raport nr 33/2018

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

 • 1010.2018
  Raport nr 32/2018

  Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 0910.2018
  Raport nr 31/2018

  Informacja o nabyciu przez ELEKTROTIM S.A. pozostałych udziałów spółki zależnej (Eltrako Sp. z o.o.) oraz o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia się z ww. spółką zależną

 • 2509.2018
  Raport nr 30/2018

  Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą oraz zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 2409.2018
  Raport nr 29/2018

  Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 1709.2018
  Raport nr 28/2018

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1409.2018
  Raport nr 27/2018

  Nabycie akcji przez osobę zarządzającą