elektrotim-logo

Raporty bieżące

 • 1808.2017
  Raport nr 24/2017

  Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - drugi etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 2107.2017
  Raport nr 23/2017

  Powołanie Komitetu Audytu

 • 3105.2017
  Raport nr 22/2017

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 3005.2017
  Raport nr 21/2017

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 2605.2017
  Raport nr 20/2017

  Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. z dnia 26.05.2017r. od rozpatrywania dwóch punktów porządku obrad.

 • 2605.2017
  Raport nr 19/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 2605.2017
  Raport nr 18/2017

  Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 2605.2017
  Raport nr 17/2017

  Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 2005.2017
  Raport nr 16/2017

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 1805.2017
  Raport nr 15/2017

  Projekt uchwały zamiennej do uchwały dot. przyjęcia porządku obrad na WZA ELEKTROTIM S.A. na 26.05.2017r. - autopoprawka Zarządu