ELEKTROTIM S.A. laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015

Firma ELEKTROTIM S.A. została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następują-cych kryteriów:
- PMI powyżej 80 punktów***,
- Rating na poziomie powyżej CCC,
- Brak aktywnych windykacji.
Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Laureaci plebiscytu zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.

Firma ELEKTROTIM S.A. uzyskała średnie PMI* na poziomie 99 w roku 2015.

 

*PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

Wskaźnik Moralności Płatniczej może przyjmować wartość od 0 do 100, co oznacza:
80 - 100
Polecana współpraca, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.

60 - 80
Polecana współpraca, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).

40 - 60
Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).                                                                                                                                                                 


20 - 40
Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po termi-nie płatności).


0 - 20
Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.


-
Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.