ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie daty konferencji

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie dat zaplanowanych konferencji w 2017 roku.

Zmiania dotyczy daty konferencji, na której będą omawiane wyniki jednostkowe i skonsolidowane za 2016 rok oraz wyniki po I kwartale 2017 roku. Zostanie ona zorganizowana w dniu 24 maja 2017 roku. Pozostałe daty konferencji nie ulegają zmianie.  

 

 PUBLIKACJA RAPORTU                                                                         DATA KONFERENCJI

 

  1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

 

a)     za I. kwartał 2017                   -           18.05.2017r.                        24.05.2017r. (środa)

b)     za III. Kwartał 2017                 –          16.11.2017r.                         16.11.2017r (czwartek)

 

  1. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2017 roku: 14.09.2017r.    14.09.2017r. (czwartek)

 

  1. Raporty roczne:

 

       Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016: 27.04.2017r.            24.05.2017r. (środa)

 

 

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu.
Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

 

Informujem dodatkowo, iż konferencje są organizowane w Warszawie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl