ELEKTROTIM S.A. zacieśnia współpracę z Politechniką Wrocławską

Spółka od wielu lat współpracuje z Politechniką Wrocławską na różnych polach aktywności naukowej. Podpisana w dniu 24 kwietnia 2017 roku umowa doprecyzowuje i rozszerza realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.