Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2020

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku oraz terminy organizacji konferencji prasowych w Warszawie:

                                                             Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

                                                       

                                                        Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej

a)     za I. kwartał 2020                       05.05.2020 rok                            07.05.2020 rok

b)     za III. kwartał 2020                     19.11.2020 rok                          20.11.2020 rok

 

 

                                             Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2020 roku:

                                                          Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej 

                                                          17.09.2020 rok                           18.09.2020 rok

      

 

                                                                                    Raporty roczne:

                                                         Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej

                                                                a)     Jednostkowy raport roczny za rok 2019:    

                                                          30.04.2020 rok                           07.05.2020 rok

                                                                b)     Skonsolidowany raport roczny za rok 2019:

                                                        30.04.2020 rok                           07.05.2020 rok

 

Informujem dodatkowo, iż konferencje są organizowane w Warszawie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl