Jan Walulik

Jan Walulik  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Jan Walulik z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechnika.

Ponadto ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Microprocesory w technice pomiarowej” oraz kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jan Walulik pracował kolejno:

  • w latach 1980 - 1984 w PAE Radiotechnika we Wrocławiu jako inżynier uruchomień;
  • w latach 1984 - 1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu;
  • w latach 1987 - 1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu;
  • w latach 1990 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego;
  • w latach 1994 - 1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych;
  • od 1995 r. w spółce Sonel S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.