Prace badawczo-rozwojowe

Dział rozwoju jest motorem postępu w ELEKTROTIM S.A. Jego podstawowym zadaniem jest opracowywanie i przygotowywanie do wdrożenia nowych produktów i usług oraz prace badawczo-rozwojowe związane z nowymi technologiami, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz ogólnie rozumianymi elektroenergetyką i automatyką

Innowacyjne produkty wprowadzone do komercyjnego obrotu to m.in.:

  • Neptun „Urządzenie elektryczno-elektroniczne do kierowania zachowaniem sie ryb w środowisku wodnym” (uzyskanie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, numer P 388148 w dniu 29.05.2009), produkt aktualnie znajduje się w ofercie Spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM  - PROCOM SYSTEM S.A.)
  • Miernik Parametrów Jakości Energii Elektrycznej klasy A (realizowany przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa) – produkt uzyskał pozytywny wynik badan parametrów technicznych i kompatybilności elektromagnetycznej EMC
  • System monitorowania przepławek dla ryb - zliczanie i rozpoznawanie gatunków przepływających ryb ( produkt aktualnie znajduje się w ofercie Spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM  - PROCOM SYSTEM S.A.)
  • Kompensacja mocy biernej energii elektrycznej (szafa kompensatora)
  • Wieloprocesorowy system nadrzędnej kontroli i poprawy jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - system wdrożony w PKN Orlen - projekt dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych.

Gotowe wyniki prac są wdrażane do oferty firmy lub sprzedawane do spółek zależnych GRUPY KAPITAŁOWE ELEKTROTIM.

Dział blisko współpracuje z innowacyjnymi firmami z sektora oraz ośrodkami naukowymi między innymi Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

 Obecnie Dział Rozwoju zajmuje się poszerzeniem oferty Spółki o produkty z zakresu:

      - fotowoltaiki

      - energetyki wuatrowej

      - oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem źródeł LED i paneli PV

      - stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

      - Smart Power Grid

      - efektywności energetycznej.