PROCOM SYSTEM S.A.

 

Logo Procom System 24.03.2011

W dniu 12 grudnia 2022 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. sprzedała wszystkie akcje spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu, których była właścicielem.

Spółka PROCOM SYSTEM S.A. była pierwszym podmiotem, której akcje zostały zakupione za środki pozyskane z publicznej emisji akcji ELEKTROTIM S.A. serii D w roku 2007. Transakcja zakupu 100% akcji PROCOM SYSTEM S.A. (wtedy „Przedsiębiorstwa Projektowania i Usług PROCOM-system” S.A.) miała miejsce 30.04.2007 r., tuż po debiucie akcji ELEKTROTIM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegóły dotyczące transakcji dostępne są w raporcie bieżącym nr 33/2022, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 12.12.2022 r.

Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM składa się obecnie z ELEKTROTIM S.A. (podmiot dominujący), ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim oraz OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (podmioty zależne).

Kontakt:

PROCOM SYSTEM S.A.

ul. Północna 15-19 bud. 2.2.

54-105 Wrocław

Tel.: (+48 071) 77 66 700

biuro@procomsystem.pl

Więcej informacji na temat PROCOM SYSTEM S.A. znajdą Państwo na stronie:

www.procomsystem.pl