PROCOM SYSTEM S.A.

 

Logo Procom System 24.03.2011

PROCOM SYSTEM S.A.

PROCOM SYSTEM S.A. jest firmą inżynierską działającą na polskim rynku automatyki od 1989 roku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych. Od roku 2007 firma PROCOM SYSTEM S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Zarząd Spółki stanowią:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - Artur Wójcikowski

Członek  Zarządu - Dyrektor Finansowy - Bogdan Doliński

PROCOM SYSTEM S.A. wykonuje zadania z zakresu automatyki przemysłowej, elektroenergetycznej, automatyki chemii i informatyki, oferując rozwiązania oparte na urządzeniach i aparaturze renomowanych firm.

Firma obsługuje określone segmenty przemysłu – przede wszystkim energetykę zawodową przemysłową (elektrownie, elektrociepłownie), przemysł chemiczny i petrochemiczny, górnictwo i hutnictwo, przemysł spożywczy i przetwórczy oraz przemysł cementowy i wapienniczy.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

 • opracowywanie analiz przedprojektowych, założeń przetargowych i zapytań ofertowych
 • opracowywanie koncepcji automatyzacji procesów produkcyjnych
 • opracowywanie pełnej dokumentacji pomiarów i automatyki
 • kompletacja aparatury pomiarowej i regulacyjnej
 • kompletację urządzeń części elektrycznej
 • dostawę i oprogramowanie systemów sterownia i wizualizacji
 • projektowanie i tworzenie oprogramowania dla sieciowych systemów komputerowych
 • tworzenie niestandardowego oprogramowania z zakresu informatyki przemysłowej
 • nadzór nad montażem i uruchomienia
 • szkolenia personelu użytkownika
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

PROCOM SYSTEM S.A. dysponuje szeregiem własnych autorskich opracowań, takich jak:

 • ProMan   - System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji
 • Meskan  - System kontroli eksploatacji pracy bloków energetycznych i ciepłowniczych
 • Vectan    - System kontroli eksploatacji urządzeń
 • Optelon  - Kontrola strat rozruchowych
 • Certan    - System monitoringu jakości energii elektrycznej

 

Wybrane realizacje PROCOM SYSTEM S.A.:

 • BOT Elektrownia Bełchatów S.A. - system automatyki dla instalacji nawęglania 12 bloków 360 MW każdy
 • BOT Elektrownia Opole S.A. - oprogramowanie i uruchomienie systemu automatyki TELEPERM-ME/XP dla bloków 3 i 4 360MW oraz instalacji odsiarczania bloków 1,2,3,4
 • EL PAK ZE „PAK” S.A. - oprogramowanie, dostawa i uruchomienie cyfrowego układu sterowania wraz z wykonaniem projektu adaptacji AKPiA dla bloku 120 MW w Elektrowni Adamów
 • BOT Elektrownia Turów S.A. - system sterowania i regulacji 7 sprężarek firmy Cooper Turbocompressor TA-48
 • Elektrownia Kozienice S.A. - system automatyki (Simatic S7-400/Win CC) dla stacji oczyszczania kondensatu turbinowego i regeneracji mas jonitowych dla 2 bloków 500 MW
 • Zespół Elektrociepłowni w Łodzi - dostawa pod klucz tj. wykonanie projektów technicznych, dostaw i montaż oraz uruchomienie części elektrycznej i AKPiA dla Instalacji Odsiarczania Spalin w EC4 Łódź
 • SIEMENS PG - udział w projektowaniu, oprogramowaniu i uruchomieniu systemów TELEPERM w Australii, Brazylii, Czechach, Chinach, Dominikanie, Egipcie, Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, Korei Pd., Meksyku, Pakistanie
 • Wykonanie projektu i oprogramowanie systemu PCS-7 dla bloku 200MW w Wilnie.

 

Kontakt:

PROCOM SYSTEM S.A.

ul. Północna 15-19 bud. 2.2.

54-105 Wrocław

Tel.: (+48 071) 77 66 700

biuro@procomsystem.pl

Więcej informacji na temat PROCOM SYSTEM S.A. znajdą Państwo na stronie:

www.procomsystem.pl