Dział Zakupów

Pełnomocnik Zarządu ds. Koordynacji Zakupów

Monika Marciczkiewicz

Tel.: (+48 71) 38 82 578

e-mail: marciczkiewicz@elektrotim.pl