Informatyka

Kierownik Działu Informatyki

Przemysław Jasiński

(+48 71) 38 82 510

e-mail: jasinski@elektrotim.pl