HANDEL

Dyrektor Biura Handlowego

Monika Krzemień - Tokarek

Tel.: (+48 71) 38 82 493

Tel. kom.: 697 400 493

e-mail: monika.krzemien@elektrotim.pl

 

Dyrektor Handlowy Pionu Specjalnego

Krzysztof Wójcikowski

Tel.: (+ 48 71) 38 82 415

Tel.kom.: (+ 48) 697 400 415

e-mail: krzysztof.wojcikowski@elektrotim.pl 

 

Dyrektor Handlowy Pionu Przemysłu i Wytwarzania

Piotr Dąbrowski

Tel. (+48) 71 388 24 56

Tel.kom. (+48) 697 400 456

E-mail: piotr.dabrowski@elektrotim.pl

 

Dyrektor Handlowy Pionu Utrzymania

Krzysztof Jonik

Tel.: ( +48 71) 38 82 721

Tel. kom.: ( +48) 722 201 504 

e-mail: krzysztof.jonik@elektrotim.pl

 

Dyrektor Handlowy Pionu Dystrybucji

Rafał Mańka

Tel. (+48) 71 388 24 12

Tel.kom. (+48) 664 153 442

E-mail: rafal.manka@elektrotim.pl

 

Dyrektor Handlowy ds. Trakcji

Dariusz Antos

 Tel. (+48) 22 250 24 15

Tel.kom. (+48) 697 400 450

e-mail: dariusz.antos@elektrotim.pl