Zakład Linii Wysokich Napięć

 Dyrektor Zakładu Linii Wysokich Napięć                                                                                                                                       

Tomasz Sowula

Tel. ( +48 71) 38 82 461

Tel. kom.: ( +48) 722 201 619

e-mail: tomasz.sowula@elektrotim.pl