Zakład Linii Wysokich Napięć

Dyrektor Zakładu Linii Wysokich Napięć                                                                                                                                       

Paweł Trzęsicki

Tel. ( +48 71) 38 82 414

Tel. kom.: ( +48) 697 400 414

e-mail: pawel.trzesicki@elektrotim.pl