Zakład Stacji Elektroenergetycznych

Dyrektor Zakładu Stacji Elektroenergetycznych

Marek Niemiec

Tel. kom.: (+48) 722 201 533

e-mail: marek.niemiec@elektrotim.pl