Zakład inżynierii ruchu

Dyrektor Zakładu Inżynierii Ruchu

Bartosz Dłubacz

Tel.: ( +48 71) 38 82 469

Tel.kom.: ( +48) 697 400 469

e-mail: bartosz.dlubacz@elektrotim.pl