Realizacje

  1. Montaż i uruchomienie rozdzielnic nn typu OKKEN, baterii kondensatorów, podłączenie szynoprzewodów zasilających typu CANALIS dla CARBOAUTOMATYKA S.A. na obiekcie Oczyszczalnia Ścieków w Krakowie Płaszowie
  2. Modernizacja rozdzielni głównych średniego i niskiego napięcia ZWR – Rudna Rozdzielnia R1.9.10/4 500V dla KGHM Polska Miedź S.A.
  3. Modernizacja rozdzielnic średniego i niskiego napięcia w KGHM ZWR-P dla ELEKTROKOMPLEKS Rafał Dunakowski w Lublinie
  4. Wykonanie prac projektowych układu SZR oraz dostawa i montaż i uruchomienie rozdzielnic RG.A1, RG.A2, RK.B1, RK.B2 typu OKKEN wraz z układami automatyki przy budowie Centrum Teleinformatycznego PTC Sp. z o.o. w Warszawie dla Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
  5. Modernizacja układu zasilania istniejącego zakładu oraz dostawa rozdzielnic SN, nn, transformatorów dla nowobudowanej części zakładu dla RÖBEN Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.