Sieci Elektryczne i Teletechniczne

 ELEKTROTIM S.A. dostarcza sieci elektryczne i teletechniczne.

W grupie produktowej sieci elektrycznych i teletechnicznych Spółka oferuje:

  • Sieci teletechniczne
  • Linie kablowe SN
  • Linie kablowe nn
  • Sieci elektrotenergetyczne napowietrzne SN i nn
  • Linie energetyczne WN kablowe i napowietrzne

 

Dyrektor Zakładu Sieci Elektrycznych i Teletechnicznych

Jakub Kępka

Tel. ( +48 71) 38 82 425

Tel. kom.: ( +48) 697 400 425

e-mail: jakub.kepka@elektrotim.pl