Realizacje

  1. Konserwacja oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta WrocławiaBieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia na obszarze północnym
  2. Remont ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pl. Srebrnego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera we Wrocławiu” – zlecenie wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego oraz wykonanie i wdrożenie programów sygnalizacji świetlnej
  3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 w miejscowości Domasław
  4. Budowa oznakowania pionowego w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica
  5. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Świdnica w latach 2007-2010