Realizacje i referencje

1. Przebudowa wewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych wody deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ppoż. w zakładzie produkcyjnym "NESTLE PURINA” w Nowej Wsi Wrocławskiej dla Nestle Polska S.A. - referencja

2. Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu dla STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - referencja

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Marco Polo, Magellana, Chałupniczej we Wrocławiu dla INKOM S.A. -referencja

4. Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej we Wrocławiu przy ulicach: Dworcowej, Podwale i Z. Krasińskiego dla MPWiK S.A. Wrocław - referencja

5. Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrocławiu przy ul. Granicznej – etap II – kanalizacja sanitarna DN200oraz przy ul. Skarżyńskiego dla MPWiK S.A. Wrocław - referencja

6. Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z AKPiA pompowni ścieków dla MPWiK S.A. Wrocław - referencja

7. Budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką dla ERBUD S.A. - referencja