Realizacje

  1. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Wrocławia
  2. Eksploatacja i konserwacja iluminacji obiektów, będących majątkiem Odium
  3. Iluminacja świąteczna ulic i placów Wrocławia w okresie zimowym 2009/2010
  4. Eksploatacja oświetlenia ulicznego we Wrocławiu
  5. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w km 16+810 w miejscowości Duszniki Zdrój
  6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trzebnicka-Kraszewskiego we Wrocławiu
  7. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej znajdującej się poza obiektem kubaturowym, wznoszonym pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich/ Swobodną/ Komandorską/ Nasypową we Wrocławiu, niezbędnej do realizacji zamierzenia o nazwie Arkady Wrocławskie