Polityka wypłaty dywidendy

W dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła „Politykę wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025” przyjętą przez Zarząd Spółki.

POLITYKA WYPŁATY DYWIDENDY NA LATA 2023 - 2025