Raporty bieżące

 • 1311.2018
  Raport nr 40/2018

  Zatwierdzenie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022

 • 1311.2018
  Raport nr 39/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 1311.2018
  Raport nr 38/2018

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 2510.2018
  Raport nr 37/2018

  Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 1510.2018
  Raport nr 36/2018

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1010.2018
  Raport nr 35/2018

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji i głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1010.2018
  Raport nr 34/2018

  Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 1010.2018
  Raport nr 33/2018

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

 • 1010.2018
  Raport nr 32/2018

  Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 0910.2018
  Raport nr 31/2018

  Informacja o nabyciu przez ELEKTROTIM S.A. pozostałych udziałów spółki zależnej (Eltrako Sp. z o.o.) oraz o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia się z ww. spółką zależną