Raporty bieżące

 • 2712.2019
  Raport nr 49/2019

  Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

 • 2012.2019
  Raport nr 48/2019

  Informacja o zawarciu umowy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu

 • 1312.2019
  Raport nr 47/2019

  Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Poznaniu   

 • 0612.2019
  Raport nr 46/2019

  Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym  przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 0412.2019
  Raport nr 45/2019

  Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami  Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie  zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Bydgoszczy

 • 2911.2019
  Raport nr 44/2019

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu 

 • 2811.2019
  Raport nr 43/2019

  Aktualizacja informacji - rozwiązanie rezerwy na karę umowną do umowy zawartej z AWBUD S.A. 

 • 2511.2019
  Raport nr 42/2019

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM  

 • 2111.2019
  Raport nr 41/2019

  Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 1911.2019
  Raport nr 40/2019

  Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.