Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 2010

  • 26.05.2010 

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim S.A. w dniu 26.05.2010

Zarząd Spółki Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 maja 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączonych plikach:

 

Jednocześnie Zarząd Elektrotim S.A. informuje, iż dokumenty takie jak: opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2009r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009, stanowią załączniki raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego, opublikowanych w dniu 27 kwietnia 2010 roku.


  • 11.01.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 11 stycznia 2010 roku

 

Zarząd Spółki Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11 stycznia 2010 roku (poniedziałek), o godzinie 14:00, przy ul. Stargardzkiej 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące NWZA znajdują się w poniżej zamieszczonych plikach: