Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2021

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2021 roku oraz terminy organizacji konferencji prasowych w Warszawie:

                                                             Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

                                                       

                                                        Data publikacji raportu                   Data organizacji konferencji prasowej

a)     za I. kwartał 2021                       19.05.2021 rok                            20.05.2021 rok (w formie telekonferencji)

b)     za III. kwartał 2021                     18.11.2021 rok                           19.11.2021 rok (w formie telekonferencji)

 

 

                                             Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2021 roku:

                                                          Data publikacji raportu                 Data organizacji konferencji prasowej 

(uwaga - zmiana terminu) z dnia 16.09.2021 r. na 30.09.2021 r.        01.10.2021 r. (w formie telekonferencji)

      

 

                                                                                    Raporty roczne:

                                                         Data publikacji raportu              Data organizacji konferencji prasowej

                                                                a)     Jednostkowy raport roczny za rok 2020:    

                                                          29.04.2021 rok                           20.05.2021 rok (w formie telekonferencji)

                                                                b)     Skonsolidowany raport roczny za rok 2020:

                                                        29.04.2021 rok                            20.05.2021 rok (w formie telekonferencji)

 

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl