elektrotim-logo

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie daty konferencji

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie daty zaplanowanej konferencji wynikowej po III kwartale 2017 roku.

Zmiania dotyczy daty konferencji, na której będą omawiane wyniki jednostkowe i skonsolidowane za III kwartał 2017 roku. Zostanie ona zorganizowana w dniu 28 listopada 2017 roku

                                                        PUBLIKACJA RAPORTU                   DATA KONFERENCJI

 

  1. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny:

 

     za III. Kwartał 2017                 –          16.11.2017r.                             28.11.2017r (wtorek)    

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu.
Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

 

Informujem dodatkowo, iż konferencje są organizowane w Warszawie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl