Aktualności

1704.2024

Oświadczenie Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Oświadczenie Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Więcej
2003.2024

ELEKTROTIM S.A. Liderem Transformacji Energetycznej

W dniu 20 marca 2024r. ELEKTROTIM S.A. został uhonorowany tytułem Lidera Transformacji Energetycznej za realizację projektu mobilnego i autonomicznego magazynu energii

Więcej
1503.2024

Podpisanie umów z TAURON Nowe Technologie S.A.

Umowy dotyczą realizacji prac związanych z bieżącą eksploatacją i prowadzeniem prac dodatkowych na sieciach oświetleniowych.

Więcej
2102.2024

Podpisanie umowy z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

Umowa dotyczy wykonania systemu pomocy nawigacyjnych na Lotnisku Szczecin-Goleniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Więcej
1602.2024

ELEKTROTIM S.A. Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska

W dniu 16 lutego 2024 r. spółka ELEKTROTIM została oficjalnym Członkiem Instytucjonalnym IPMA Polska

Więcej
3101.2024

Podpisanie umowy ze Strażą Graniczną na kwotę 279,2 MLN PLN

Umowa dotyczy budowy zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

Więcej
2401.2024

Podpisanie umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa dotyczy budowy linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych – R-107 GPZ Kurkowa” we Wrocławiu.

Więcej
1101.2024

Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2024

ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2024 roku

Więcej
2812.2023

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 35

Więcej
1311.2023

Jubileusz 25 - lecia ELEKTROTIM S.A.

W dniu 13 listopada 1998 r. nastąpiło zawiązanie Spółki Akcyjnej ELEKTROTIM przez TIM S.A. i dwanaście osób fizycznych.

Więcej
1409.2023

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. na dzień 20.09.2023 r.

Więcej
2006.2023

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło w dniu 20 czerwca 2023 roku na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 14.974.513,50 PLN

Więcej