Aktualności

1311.2023

Jubileusz 25 - lecia ELEKTROTIM S.A.

W dniu 13 listopada 1998 r. nastąpiło zawiązanie Spółki Akcyjnej ELEKTROTIM przez TIM S.A. i dwanaście osób fizycznych.

Więcej
1409.2023

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. na dzień 20.09.2023 r.

Więcej
2006.2023

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło w dniu 20 czerwca 2023 roku na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 14.974.513,50 PLN

Więcej
1905.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku o godz.10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8

Więcej
3103.2023

Strategia ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025

W dniu 31 marca 2023 r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. zatwierdziła nową strategię na lata 2023-2025

Więcej
1101.2023

Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2023

ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2023 roku

Więcej
0401.2023

ELEKTROTIM patrzy z optymizmem w przyszłość!

Zapraszamy do lektury wywiadu z Prezesem Zarządu Panem Arturem Więznowskim

Więcej
1412.2022

Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W dniu 14 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Więznowskiego na Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Więcej
0912.2022

Rekomendacja zakupu akcji ELEKTROTIM z DM BDM

Dom Maklerski BDM zmienił rekomendację dla akcji ELEKTROTIM S.A. z "TRZYMAJ" na "AKUMULUJ" I podniósł cenę docelową dla akcji z 6,79 zł do 8,17 zł

Więcej
1711.2022

Wzrost wyników oraz rekordowy portfel zamówień

Znaczący wzrost wyników po III kwartale 2022 r. oraz rekordowy portfel zamówień

Więcej
2505.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.

Więcej
2403.2022

ELEKTROTIM podpisał umowę ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej.

Więcej