Relacje inwestorskie

 • 1709.2018
  Raport nr 28/2018

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 1409.2018
  Raport nr 27/2018

  Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 1309.2018
  Raport nr 26/2018

  Rejestracja przez sąd zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego