Relacje inwestorskie

 • 3107.2018
  Raport nr 21/2018

  Informacja o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 • 2707.2018
  Raport nr 20/2018

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 2707.2018
  Raport nr 19/2018

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej. Łączna wartość oferty to 26.371.200 zł brutto

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego