Relacje inwestorskie

 • 1701.2020
  Raport nr 2/2020

  Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu 

 • 0201.2020
  Raport nr 1/2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2020

 • 2712.2019
  Raport nr 49/2019

  Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego