Relacje inwestorskie

 • 2802.2018
  Raport nr 5/2018

  Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana)

 • 3001.2018
  Raport nr 4/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 3001.2018
  Raport nr 3/2018

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego