Relacje inwestorskie

 • 1607.2018
  Raport nr 18/2018

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 2806.2018
  Raport nr 17/2018

  Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

 • 2706.2018
  Raport nr 16/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 7.06.2018r.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego