Relacje inwestorskie

 • 1311.2018
  Raport nr 40/2018

  Zatwierdzenie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022

 • 1311.2018
  Raport nr 39/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 1311.2018
  Raport nr 38/2018

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego