elektrotim-logo

Oferta

Produkty dostępne w ofercie ELEKTROTIM S.A. zostały podzielone na cztery główne grupy: instalacje, utrzymanie, wysokie napięcia oraz zarządzanie. Spółka utworzyła również Dział Eksportu odpowiedzialny za pozyskiwanie i prowadzenie kontraktów zagranicznych.

 

 INSTALACJEUTRZYMANIESIECI
ZARZADZANIE
EKSPORT
ROZDZIELNICE INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO             LINIE WYSOKICH               NAPIĘĆ ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI DROGOWYMI WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI KONTRAHENTAMI

          INSTALACJE         ELEKTRYCZNE

             SYGNALIZACJA              I OŚWIETLENIE           SIECI           ELEKTROENERGETYCZNE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI KUBATUROWYMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZAGRANICZNYMI
INSTALACJE      SŁABOPRĄDOWE SIECI SANITARNE

STACJE     ELEKTROENERGETYCZNE

INFORMATYKA  
SERWIS    SIECI TELETECHNICZNE  PROJEKTY