Oferta

Produkty dostępne w ofercie ELEKTROTIM S.A. zostały podzielone na cztery główne grupy: instalacje, utrzymanie, wysokie napięcia oraz projekty specjalne. 

 

 INSTALACJEUTRZYMANIESIECI
PROJEKTY SPECJALNE 
ROZDZIELNICE INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO             LINIE WYSOKICH               NAPIĘĆ SYSTEMY  BEZPIECZENSTWA 

          INSTALACJE         ELEKTRYCZNE

             SYGNALIZACJA                 I OŚWIETLENIE

          SIECI           ELEKTROENERGETYCZNE SYSTEMY LOTNISKOWE
AUTOMATYKA BUDYNKÓW SIECI KOMUNALNE

STACJE     ELEKTROENERGETYCZNE

INFORMATYKA
SERWIS  SERWIS  SIECI TELETECHNICZNE  PROJEKTY