Oferta

Produkty dostępne w ofercie ELEKTROTIM S.A. są oferowane przez cztery piony: Pion Przemysłu i Wytwarzania, Pion Utrzymania, Pion Specjalny oraz Pion Dystrybucji. Poniżej szczegółowy podział produktów pomiędzy pionami: