Platforma Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS

Wdrożona w ponad 130 obiektach na terenie Polski i zagranicą umożliwia zarządzanie infrastrukturą i użytkownikami elektronicznych systemów bezpieczeństwa zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa i planem ciągłości działania.

Platforma ZEW.SMS zapewnia sterowanie systemami pożarowymi. Umożliwia monitoring ruchu i stanu osobowego w obiektach, zobrazowanie aktualnych stanów elementów infrastruktury integrowanych systemów oraz alarmową wizualizację zagrożeń. Zdarzeniom alarmowym towarzyszą automatyczne sekwencje sterowania, w tym weryfikacja miejsca zdarzenia poprzez system CCTV.

Na każdym etapie cyklu życia systemu, Partnerzy wdrożeniowi mają możliwość konsultacji z twórcami Platformy Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS. Przy ponad stu wdrożeniach na terenie Polski i Unii Europejskiej każdorazowo platforma dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Platforma Zarządzania Bezpieczeństwem ZEW.SMS integruje elektroniczne systemy bezpieczeństwa:

 • Systemy alarmów o włamaniu i napadzie
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
 • Systemy detekcji pożaru
 • Systemy sterowania infrastrukturą przeciwpożarową
 • Systemy detekcji stężeń gazów wybuchowych i toksycznych
 • Systemy blokad (ESD)
 • BMS

Produkt ZEW.SMS wyróżnia:

 • możliwość sterowania ręcznego lub automatycznego urządzeniami podczas walki z pożarem /wyroby budowlane ZEW.SMS i ZEW.COM - Znak „B”, CNBOP_2020r/
 • możliwość integracji wszystkich pozostałych instalacji w rozumieniu security, safety, w tym bezpieczeństwa procesów produkcji  /współpraca z systemami BMS, DCS, ESD oraz zarzadzania firmą - SAP, ERP/
 • wielostanowiskowość i współbieżność pracy serwerów i stacji operatorskich
 • potwierdzony eksploatacją wysoki poziom zabezpieczenia przed atakami cybernetycznymi - bezpieczna baza danych SQL w środowisku systemu operacyjnego Unix/Linux
 • osiągnięta wieloletnia stabilność pracy w zdublowanej sieci pętlowej redundantnych serwerów i stacji roboczych z wykorzystaniem przemysłowych komputerów i sterowników PLC
 • zaawansowana konwergencja technologii z operatorską obsługą kryzysowych procedur
 • intuicyjność obsługi dla operatorów systemu
 • indywidualne dopasowanie do standardów klienta
 • zdublowane tory transmisji danych do alarmowych centrów odbiorczych/monitoringu
 • zasilanie wszystkich urządzeń buforowe/pożarowe zgodnie z EN-54

Platforma ZEW.SMS jest rozwiązaniem dla wielu sektorów:

 • OBRONNEGO
 • PRZEMYSŁOWEGO
 • PUBLICZNEGO
 • ENERGETYCZNEGO
 • FINANSOWEGO
 • TRANSPORTOWEGO

 Certyfikaty:

System Integrujący - ZEW.NG REDUNDANT, ZEW.NG SINGLE, ZEW.NG CLIENT, ZEW.NODE

CNBOP KOT - Krajowa Ocena Techniczna 2020-0216-1012
CNBOP CSWU - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0299
CNBOP ŚD - Świadectwo Dopuszczenia 4168-2020
 

Centrala Sterująca - ZEW.COM 

Zaufali nam m. in.:

Kontakt:

Andrzej Zagórski

Prezes OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.

Tel.: (+ 48) 58 522 00 81

E-mail: biuro@ostoya.net