Relacje inwestorskie

 • 2805.2024
  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 2024

  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 2024

 • 3112.2023
  Skonsolidowany raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

  Skonsolidowany raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

 • 3112.2023
  Jednostkowy raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

  Jednostkowy raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego