Relacje inwestorskie

 • 1307.2020
  Raport nr 28/2020

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 1007.2020
  Raport nr 27/2020

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 0607.2020
  Raport nr 26/2020

  Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 28.07.2020 r.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego