Relacje inwestorskie

 • 3011.2021
  Raport nr 27/2021

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii na gwarancje

 • 2511.2021
  Raport nr 26/2021

  Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości spółki zależnej tj. spółki ZEUS S.A.

 • 2109.2021
  Raport nr 25/2021

  Informacja o wstępnych wynikach finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego