Relacje inwestorskie

 • 2511.2020
  Report nr 46/2020

  Informacja o zmianie umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 2511.2020
  Raport nr 45/2020

  Informacja o umowie kredytowej zawartej przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z mBank S.A.

 • 2511.2020
  Raport nr 44/2020

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii na gwarancje

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego