Co oferujemy?

 
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) TFI PZU S.A.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) TFI PZU S.A.
 • Opieka Zdrowotna Allianz
 • Karta MultiSport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie TUiR WARTA S.A.

 • Studia, kursy językowe, szkolenia
 • Program Rozwoju
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Firmowe koła zainteresowań
 • Owoce w biurze