Co oferujemy

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Od początku istnienia firmy w ELEKTROTIM S.A. funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego celem jest zaspokajanie potrzeb finansowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Dodatkowymi świadczeniami finansowanymi z ZFŚS są dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18. Fundusz wspiera również osoby dotknięte wypadkami losowymi, a także finansuje bony towarowe dla pracowników w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenia motywacyjne

W Spółce istnieje program świadczeń motywacyjnych, mających formę nagrody dla najlepszych pracowników. Liczba osób objętych programem jest stale rozszerzana. Pracownik posiada swobodny wybór możliwości sfinansowania wydatku z oferowanego mu przez spółkę pakietu świadczeń.

W ramach świadczeń motywacyjnych mogą być finansowane następujące wydatki:

  • wykupienie przez pracownika polisy ubezpieczeniowej obejmującej ochronę życia wraz z funduszem inwestycyjnym,
  • wpłata przez pracownika na indywidualne konto emerytalne (IKE),
  • wydatki poniesione przez pracownika na opiekę medyczną w ramach pakietów indywidualnych lub rodzinnych,
  • wydatki na finansowanie kształcenia się pracownika w ramach wskazanych przez niego kursów lub innych form szkoleniowych,
  • wykupienie przez pracownika wczasów, wycieczek w ramach wypoczynku indywidualnego lub wypoczynku rodzinnego,
  • zakupienie przez pracownika karnetu członkowskiego np. w klubie sportowym, zakupienie karnetów lub biletu wstępu na imprezy sportowo – kulturalne,
  • inne dopuszczalne formy świadczeń motywacyjnych po akceptacji zarządu.