Referencje

Spółka ELEKTROTIM S.A. oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych. Korzyści proponowane naszym klientom to wysoki profesjonalizm naszych pracowników, pomoc na każdym z etapów realizacji inwestycji, najwyższa jakość oferowanych produktów, solidność, elastyczność oraz innowacyjność. Podejmujemy się zadań skomplikowanych, w których wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.

 

TEMAT REALIZACJIZLECENIODAWCAREFERENCJA
Zabudowa maszyn flotacyjnych w ramach zadania "Wymiana maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice" - przełączenie instalacji, wykonanie kompletnej instalacji maszyn, rozdzielnic zasilających oraz innych urządzeń towarzyszących.  DFM ZANAM-LEGMET
Sp. z o.o.
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół wieżowca Sky Tower we Wrocławiu wraz z wykonaniem sieci i przyłączy zewnętrznych. LC Corp Sky Tower
Sp. z o.o.
Wykonanie projektów wykonawczych na realizację - Stadion Wrocław EURO 2012.  BARIN Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Osobowickiej we Wrocławiu".  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki - Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu  Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten Gbr Polswiss - Projekt Sp. z o.o.
 Przebudowa obiektów rozdzielni energetycznych Mokry Dwór – stacji elektroenergetycznej R-6 wraz z dostosowaniem pól rozdzielnicy R-3083, przebudowa instalacji oświetlenia w budynku filtrów ZPW Mokry Dwór.  MPWiK Sp. z o.o.
we Wrocławiu
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia oraz systemu BMS dla Hali Sportowo-Widowiskowej SPODEK w Katowicach.  Urząd Miasta Katowice pdf
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu.  SKANSKA S.A. pdf
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej pomiędzy ulicami: Powstańców Śląskich, Swobodną, Komandorską i Nasypową we Wrocławiu niezbędnej do realizacji obiektu Arkady Wrocławskie.  ARKADY WROCŁAWSKIE S.A. pdf
Montaż i uruchomienie rozdzielnic typy OKKEN, baterii kondensatorów, podłączenie szynoprzewodów zasilających typu CANALIS. CARBOAUTOMATYKA S.A. pdf
Modernizacja rozdzielnic średniego i niskiego napięcia w KGHM ZWR-P.  ELEKTROKOMPLEKS
Rafał Dunakowski
pdf
Budowa i integracja systemów: alarmowego oraz monitorowania budynków w Jednostce Wojskowej 1128.  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Budowa oznakowania pionowego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.  SAE Sp. z o.o.
w Warszawie
 
Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w obiektach TIM S.A.– w magazynie centralnym i siedzibie firmy w Siechnicach oraz sieci zewnętrznych NN wraz z oświetleniem terenu.  Przedsiębiorstwo Budowlane ALFA-DACH Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych hali magazynowej oraz sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu w Centrum Logistycznym Eurologis w Długołęce.  Przedsiębiorstwo Budowlane CEZBED Sp. z o.o.  
Wykonanie instalacji związanych z rozbudową centrum handlowego Auchan w Wałbrzychu.  Przedsiębiorstwo Budowlane MODERNBUD Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z rozbudową Zakładu Danfoss Polska w Grodzisku Mazowieckim.  POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla skrzyżowań we Wrocławiu – zadanie 2, 3, 4.  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Serwis urządzeń i instalacji elektrycznych znajdujących się na terenie TIBNOR Sp. z o.o. z Żórawinie.  TIBNOR Sp. z o.o.
w Żórawinie
 
Wykonanie uzbrojenia działek -  wykonanie przyłączy, kanalizacji, przewiertów, położenie linii ś/n na terenie Blachownia Holding S.A.  Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.  
Wykonanie iluminacji świątecznych dla miasta Wrocławia.  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  
Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w miejscowości Duszniki Zdrój.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu  
Dostawa i montaż stacji SO-4, SO-7, SO-5/6, modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego zużycia energii, wymiana rozdzielnicy RG-1 na rozdzielnicę typu Prisma P, dostawa, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej.  RÖBEN Ceramika Budowlana w Środzie Śląskiej  
Budowa systemu oświetlenia nawigacyjnego typu „CALVERT” w Dęblinie.  12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie  
Dostawa oraz instalacja systemów instalacji elektrycznych dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach Sp. z o.o.  Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach Sp. z o.o.  
Modernizacja nawierzchni lotniskowych dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie.  HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.
Instalacje elektryczne dla Wielofunkcyjnego Centrum Handlowo-Usługowo-Mieszkalnego z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi z parkingiem wielopoziomowym wraz z zapleczem w Bielsku-Białej.  Bielsko Business Center 2 Sp. z o.o.