Kogo szukamy?

ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku. Realizujemy inwestycje w wielu branżach, m.in.: elektroenergetycznej, przemysłowej, wojskowej, transportowej, ochrony środowiska. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz wzmocnieniem kadry pracowników, obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na następujące stanowiska: kosztorysant, specjalista ds. handlowych, kierownik budowy/robót, kierowik projektu, monter instalacji elektrycznych. Poniżej szczegóły.

Aplikacje: list motywacyjny i CV w języku polskim prosimy przesłać na adres:

ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław, lub e-mail: kadry@elektrotim.pl

 

KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT DROGOWYCH

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności drogowej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • min. 2 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy,
 • doświadczenie w budowie, przebudowie dróg, w szczególności ścieżek rowerowych,
  w terenie miejskim (prosimy o złożenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi zestawienia nadzorowanych inwestycji drogowych wraz z krótką charakterystyką robót) - warunek konieczny,
 • mile widziana znajomość oprogramowania NORMAPRO, AUTOCAD, PAKIET OFFICE,
 • sumienność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • zarządzanie budową zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem oraz przyjętą specyfikacją techniczną,
 • zarządzanie podwykonawcami,
 • nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości oraz terminowości,
 • rozliczanie kosztorysowe powykonawcze robót,
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami Zamawiającego oraz Nadzoru w celu prawidłowej realizacji kontraktu.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, karta MULTISPORT, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie emerytalne),
 • samochód służbowy oraz laptop,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • udział w realizacji ciekawych projektów.

 

KOSZTORYSANT

Miejsce pracy - Gliwice, woj. Śląskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (techniczne: elektrotechnika, energetyka)
 • doświadczenie przy wycenach m.in. stacji GPZ, Linii WN i SN
 • znajomość branży fotowoltaicznej, wiatrowej i doświadczenie w realizacji inwestycji w obszarze OZE będzie dodatkowym atutem
 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office
 • znajomość programów do kosztorysowania (Norma, Zuzia)
 • znajomość branży elektrycznej, budowlanej (dostawcy, podwykonawcy)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
 • dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 Obowiązki:

 • weryfikacja i analiza dokumentacji przetargowej i technicznej
 • przygotowywanie kosztorysów i przedmiarów robót
 • monitorowanie rynku przetargów
 • przygotowywanie ofert
 • współpraca z Zespołem Ofertowym

 Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu.

 

KOSZTORYSANT

 Miejsce pracy - dwie lokalizacje:

                                                                                                         1. Wrocław

                                                                                                         2. Łady, gm. Raszyn 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o kierunku elektronika, automatyka, elektrotechnika
 • 1 rok doświadczenia w wykonywaniu kosztorysów i przedmiarów instalacji elektrycznych w tym instalacji średniego i wysokiego napięcia,
 • znajomość oprogramowania NORMAPRO, AUTOCAD, PAKIET OFFICE,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • sumienność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Obowiązki:

 • wycena robót branży budowlanej instalacyjnej lub konstrukcyjnej
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert od dostawców urządzeń i systemów,
 • analiza dokumentacji pod kątem kompletności,
 • analiza dokumentacji pod kątem rozwiązań zamiennych i równoważnych

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu.

 

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

                                                                                   Miejsce pracy - dwie lokalizacje:

                                                                                                 1. Wrocław

                                                                                                 2. Łady, gm. Raszyn 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe elektryczne,
 • znajomość rynku elektroinstalacyjnego
 • biegła znajomość pakietu Office,
 • umiejętność kosztorysowania i wykonywanie przedmiarów w branży elektrycznej,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki:

 • przygotowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert od dostawców,
 • pozyskiwanie nowy klientów,
 • wycena robót branży elektrycznej,
 • analiza i ocena ofert.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu.

 

KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT 

Miejsce pracy: WROCŁAW

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość rynku elektroinstalacyjnego
 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji oraz dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • doświadczenie zawodowe - staż min. 3 lata w na stanowisku kierownika robót,
 • obsługa komputera – znajomość programu do kosztorysowania,
 • znajomość zasad zarządzania projektami oraz warunków kontraktowych (FIDIC) – mile widziane,
 • odporność na stres, dyspozycyjność,
 • znajomość języków obcych – mile widziana (angielski),
 • prawo jazdy kat. B, 

Obowiązki:

 • kierowanie pracami w zakresie montażu instalacji elektrycznych,
 • zarządzanie dostawami materiałów,
 • nadzorowanie realizacji projektu,
 • organizacja pracy podległych pracowników

 Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu. 

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Miejsce pracy: WROCŁAW

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika,
 • znajomość zasad zarządzania projektami (certyfikat PM wg metodyki IPMA lub PRINCE,) oraz warunków kontraktowych (FIDIC),
 • znajomość rynku elektroinstalacyjnego
 • doświadczenie zawodowe - staż min. 3 lata w na stanowisku kierownika projektu,
 • obsługa komputera – pakiet OFFICE,
 • odporność na stres, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego - mile widziana,
 • prawo jazdy kat. B,

 Obowiązki:

 • kierowanie pracami w zakresie montażu instalacji elektrycznych,
 • zarządzanie dostawami materiałów,
 • nadzorowanie realizacji projektu,
 • organizacja pracy podległych pracowników

 Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu.

 

MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: WROCŁAW

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy liniach wysokich napięć lub instalacjach elektrycznych
 • zdolność pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • zdolność do pracy na masztach/wieżach,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  do 1 kV,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B,

Obowiązki:

 • modernizacja i budowa linii kablowych i napowietrznych WN,
 • przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych,
 • wymiana izolatorów na liniach 110kV,
 • instalacje siły i światła,
 • instalacje linii kablowych SN i nn,
 • wykonywanie stacji transformatorowych,

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • realne możliwości rozwoju i awansu.

 

Aplikacje: list motywacyjny i CV w jęz. polskim prosimy przesłać na adres:

ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław, lub e-mail: kadry@elektrotim.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)) – dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji prowadzonej przez ELEKTROTIM S.A. na wybrane stanowisko;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@elektrotim.pl 
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wybrane stanowisko;