Lesław Kula

Lesław Kula – życiorys zawodowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych jako sekretarz naukowy, redaktor w Instytucie Wydawniczym SONOR.

Pracował na stanowiskach kierowniczych, m.in. jako prezes Zarządu POLARTIS S.A. oraz EMIASTA.PL S.A. Słuchacz Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowane przez Development Law Institute Rzym – London.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, publicznych i prawnych. Od 2001 roku związany z WSZECHNICĄ POLSKĄ Szkołą Wyższą w Warszawie, pełnił funkcje m.in. kierownika Studiów Podyplomowych, kierownika i sekretarza projektów oraz pełnomocnika Rektora, wykładowca przedmiotów prawnych, a od 2003 roku również członek Senatu tej uczelni.

Likwidator w WFTS POLLENA PP, w latach 1994-2007 syndyk oraz nadzorca sądowy w Warszawskim Sądzie Gospodarczym, między -2000-2008 współpracował z Ministerstwem Skarbu Państwa.

Od 1997 roku prezes Zarządu VARENA SROUP Sp. z .o.o. zajmującej się konsultingiem zarządczym oraz kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Od 2019 roku członek Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej PeKaBeX SA z siedzibą w Poznaniu.  

Lesław Kula – członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych jako sekretarz naukowy, redaktor w Instytucie Wydawniczym SONOR.

Pracował na stanowiskach kierowniczych, m.in. jako prezes Zarządu POLARTIS S.A. oraz EMIASTA.PL S.A. Słuchacz Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowane przez Development Law Institute Rzym – London.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, publicznych i prawnych. Od 2001 roku związany z WSZECHNICĄ POLSKĄ Szkołą Wyższą w Warszawie, pełnił funkcje m.in. kierownika Studiów Podyplomowych, kierownika i sekretarza projektów oraz pełnomocnika Rektora, wykładowca przedmiotów prawnych, a od 2003 roku również członek Senatu tej uczelni.

Likwidator w WFTS POLLENA PP, w latach 1994-2007 syndyk oraz nadzorca sądowy w Warszawskim Sądzie Gospodarczym, między -2000-2008 współpracował z Ministerstwem Skarbu Państwa.

Od 1997 roku prezes Zarządu VARENA SROUP Sp. z .o.o. zajmującej się konsultingiem zarządczym oraz kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Od 2019 roku członek Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej PeKaBeX SA z siedzibą w Poznaniu.