Raporty bieżące

 • 2908.2022
  Raport nr 28/2022

  Informacja o zawarciu umowy z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.

   

 • 1108.2022
  Raport nr 27/2022

  Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej
  na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

 • 0808.2022
  Raport nr 26/2022

  Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

 • 0208.2022
  Raport nr 25/2022

  Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa – budowa stacji 110kV Małopole

 • 2907.2022
  Raport nr 24/2022

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

 • 2707.2022
  Raport nr 23/2022

  Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Łódź – modernizacja rozdzielni 110kV GPZ Boryszew

 • 2607.2022
  Raport nr 22/2022

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 1507.2022
  Raport nr 21/2022

  Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 1107.2022
  Raport nr 20/2022

  Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku

 • 0707.2022
  Raport nr 19/2022

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź