Raporty bieżące

 • 2905.2023
  Raport nr 17/2023

  Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 2505.2023
  Raport nr 16/2023

  Informacja o zawarciu umowy z ING Bank Śląski S.A. oraz o aneksach do umów z 2022 roku

 • 1905.2023
  Raport nr 15/2023

  Informacja o zawarciu umowy z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

 • 1905.2023
  Raport nr 14/2023

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 20.06.2023 r.

 • 1705.2023
  Raport nr 13/2023

  Rekomendacja odnośnie podziału zysku ELEKTROTIM S.A. za 2022 rok

 • 1605.2023
  Raport nr 12/2023

  Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 0905.2023
  Raport nr 11/2023

  Informacja o zawarciu aneksu do umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.

 • 0905.2023
  Raport nr 10/2023

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

 • 0504.2023
  Raport nr 9/2023

  Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

   

 • 3103.2023
  Raport nr 8/2023

  Polityka wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025