Raporty bieżące

 • 0306.2020
  Raport nr 15/2020

  Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku

 • 0206.2020
  Raport nr 14/2020

  Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia odbycia WZA za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

 • 0206.2020
  Raport nr 13/2020

  Zwiększenie składu Zarządu ELEKTROTIM S.A. IX. kadencji i powołanie nowego Członka Zarządu od 02.06.2020 roku

 • 0206.2020
  Raport nr 12/2020

  Informacja o zawarciu porozumienia z PORR S.A. skutkująca rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH SOLARIS w Opolu

 • 0106.2020
  Raport nr 11/2020

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

 • 1305.2020
  Raport nr 10/2020

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2020 roku

 • 1205.2020
  Raport nr 9/2020

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 2404.2020
  Raport nr 8/2020

  Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.08.2020 roku

 • 1704.2020
  Raport nr 7/2020

  Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmniejszeniu udziału  w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. poniżej 5%

 • 0204.2020
  Raport nr 6/2020

  Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19  na działalność ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej