Raporty bieżące

 • 2912.2017
  Raport nr 28/2017

  Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 2912.2017
  Raport nr 27/2017

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

 • 2912.2017
  Raport nr 26/2017

  Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A., spółką z Grupy Kapitałowej

 • 1512.2017
  Raport nr 25/2017

  Informacja o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia ze spółką zależną Emitenta tj. z MAWILUX S.A.

 • 1808.2017
  Raport nr 24/2017

  Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - drugi etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 2107.2017
  Raport nr 23/2017

  Powołanie Komitetu Audytu

 • 3105.2017
  Raport nr 22/2017

  Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 3005.2017
  Raport nr 21/2017

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 2605.2017
  Raport nr 20/2017

  Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. z dnia 26.05.2017r. od rozpatrywania dwóch punktów porządku obrad.

 • 2605.2017
  Raport nr 19/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.