Instalacje elektryczne

ELEKTROTIM S.A. dostarcza instalacje elektryczne na rynki przemysłu i wytwarzania

W grupie produktowej instalacje elektryczne Spółka oferuje: 

  • Instalacje elektryczne siły i oświetlenia
  • Instalacje uziemiające i odgromowe
  • Instalacje oświetlenia zewnętrznego
  • Stacje transformatorowe SN i nn

 

Kontakt

Dyrektor Zakładu Instalacji Elektrycznych

Łukasz Wnuk

Tel.: (+48 71) 38 82 605

Tel. kom. (+48) 722 201 527

email: lukasz.wnuk@elektrotim.pl