Rozdzielnice

Pion Instalacji ELEKTROTIM S.A. świadczy usługi projektowania, wykonania i serwisu instalacji elektrycznych wewnątrzbudynkowych.

 

Dyrektor Pionu Instalacji

Dariusz Kozikowski

Tel. (+48) 22 250 24 00

Tel.kom. (+48) 697 400 406

E-mail: dariusz.kozikowski@elektrotim.pl

 

Z-ca Dyrektora Pionu Instalacji ds. Handlowych

Paweł Piotrowski

Tel. kom.: (+48) 697 400 456

e-mail: pawel.piotrowski@elektrotim.pl 

 

W skład Pionu Instalacji wchodzi Zakład Produkcji, który oferuje produkcję i prefabrykację rozdzielnic elektrycznych SN i nn na licencji Schneider Electric i EATON Moeller oraz innych partnerów Spółki.

W grupie produktowej rozdzielnice elektryczne Spółka oferuje:

  • rozdzielnice nn MCC typu OKKEN 
  • rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA 
  • rozdzielnice typu X-ENERGY 
  • szafy oświetlenia ulicznego typu SOT,
  • tablice licznikowe.
  • rozdzielnice nn w obudowie uniwersalnej
  • szafy sterownicze
  • baterie kondensatorowe
  • stacje transformatorowe SN i nn

 

Dyrektor Zakładu Produkcji 

Daniel Szymonik

Tel. kom.: (+48) 722 201 590

e-mail: daniel.szymonik@elektrotim.pl