Referencje

ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin - Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kv GPZ Żelechowo - etap 1 - Przebudowa rozdzielni 15 kv

TAURON Dystrybucja S.A. - Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej dziełającego na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

LOKUM DEWELOPER – Skablowanie trzech dwutorowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV S-161/S-162/S, S-163/S-164  Is-165/s-166 przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu w celu uwolnienia działki pod planowane inwestycje.

PGE Dystrybucja S.A. oddział Rzeszów - Dostosowanie linii 110 kV relacji Stalowa Wola-Sandomierz do temperatury prac przewodów fazowych +80C.

Polskie Sieci Elektroenenergetyczne S.A. w Bydgoszczy - Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach. elektroenergetycznych PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Prace eksploatacyjne na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć.

Port Popowice sp. z o.o. sp. k. - Skablowanie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-149/S-150 przy ul. Popowickiej we Wrocławiu w celu uwolnienia działek pod planowane inwestycje.

SK hi-tech battery materials Poland Sp. z o.o. - Linia kablowa 110 kV oraz budowa stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej.

TAURON Dystrybucja S.A Oddział Legnica - Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w ciągu drogi nr 3 w miejscowości Jawor.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. - Rozbudowa stacji 110/20 kV Przybków w Legnicy.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. - Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej dz nr 712/16 obręb Rudna 147/2019/ ZAK2

Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA - WSCHÓD” S.A. - Dostawa i zainstalowanie suchego transformatora uziemiającego, suchego dławika gaszącego oraz AWSCz dla rozdzielni średniego napięcia 15kV RS1 w obiektach stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV jako E1 i E2 w Lublinie.