Stacje elektroenergetyczne

ELEKTROTIM S.A. zajmuję się modernizacją, przebudową i budową stacji elektroenergetycznych WN/SN w pełnym zakresie.

Poniżej przykłady realizacji:

  1. Stacja Dwory – przebudowa rozdzielni 110kV dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
  2. Rozbudowa stacji 110/20kV PRZYBKÓW dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddziała w Legnicy
  3. Modernizacja pola liniowego nr 20 sekcji S2 rozdzielnicy 20kV stacji 110/20kV PRZYBKÓW.
  4. GPZ Kęty – przyłączenie firmy Alumetal dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
  5. Zad. 1  Przebudowa 14 pól rozdzielni 10kV Elektrowni Wodnej Wrocław w zakresie automatyki zabezpieczeniowej. Zad. 2 Przebudowa pól 110kV, 20kV, 10kV transformatorów T1 i T2 oraz pól linii S-142 oraz S-155 110kV w stacji 110/20/10kV R-144 Długa w zakresie automatyki zabezpieczeniowej dla Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
  6. Integracja układów zasilania energetycznego Zakładów Produkcji Wody dla MPWiK we Wrocławiu.

 

Dyrektor Zakładu Stacji Elektroenergetycznych

Marek Niemiec

Tel. kom.: (+48) 722 201 533

e-mail: marek.niemiec@elektrotim.pl